Kontakt

Kontakt

SKY-LOGIC Sp. z o.o.,
ul Gwiaździsta 64, lok 43/3
53-413 Wrocław
NIP: 899-274-62-08
KRS: 0000473206
REGON: 022207735
BZWBK :
14109019420000000121285944

PIOTR TKACZ

właściciel

piotr.tkacz@sky-logic.pl

ALBIN MULAK

właściciel

albin.mulak@sky-logic.pl

Dominika Łopaciuk

Biuro

dominika.lopaciuk@sky-logic.pl

 

Social Media