Projekty energetyczne

W ramach naszej działalności, oferujemy również wykonywanie kompleksowej modernizacji linii energetycznych.
Nasze dotychczasowe prace skupiały się przede wszystkim na modernizacji oświetlenia ulicznego oraz drogowego, i  w takim też zakresie się specjalizujemy – nie ma jednak przeciwwskazań, abyśmy podejmowali inne wyzwania w obszarze modernizacji energetyki lokalnej.

Po co modernizacja oświetlenia ulicznego?

Podstawowym celem modernizacji oświetlenia ulicznego jest przede wszystkim racjonalizacja i unowocześnienie linii świetlnej, adekwatne do dzisiejszych możliwości. W trosce o środowisko naturalne oraz o budżet lokalnych jednostek samorządowych, prowadzimy modernizację której celem jest również wypracowanie szeregu korzystnych efektów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych.

Dążymy do:

  • Zdecydowanego zmniejszenia zużycia energii elektrycznej (poprzez wykorzystanie nowoczesnych materiałów i technologii)
  • Zdecydowane zmniejszenie kosztów energii i konserwacji starych linii oświetleniowych
  • Dostosowania oświetlenia miejskiego i gminnego do nowych norm unijnych
  • Maksymalnego ograniczenia emisji CO2 do atmosfery
  • Wzrostu bezpieczeństwa
  • Podniesienia komfortu użytkowania przestrzeni publicznej

Jak finansowane są takie prace modernizacyjne?

Jest kilka możliwości finansowania prac modernizacyjnych w obszarze energetyki. W związku z tym, że są to spore budżety, należy wziąć pod uwagę ograniczoną zdolność finansową niektórych podmiotów w tym zakresie.

Modernizacja może być finansowana:

  • Ze środków własnych
  • W ramach współpracy na zasadzie formuły ESCO
  • W ramach dofinansowań ( UE, środki z puli samorządów terytorialnych)

Formuła ESCO

Co to jest formuła ESCO?

Formuła ESCO czyli Energy Saving Company bądź Energy Services Company to formuła według której wyspecjalizowana firma dostarcza innemu podmiotowi usługę energetyczną, która poprawi efektywność energetyczną podmiotu. W Polsce popularna jest od niedawna. Jest to bardzo ciekawa alternatywna forma finansowania nowoczesnych rozwiązań z zakresu energetyki. Jej głównym celem jest znaczące poprawienie efektywności energetycznej instalacji (zakładanej lub modernizowanej).  Formuła ESCO bywa również nazywana „finansowaniem przez trzecią stronę”.
Firmy ESCO to firmy, które realizują kompleksowe usługi gospodarowania energią. Ich działanie polega przede wszystkim na realizowaniu usług, które gwarantują beneficjentom (czyli klientom firm ESCO) zmniejszenie zużycia energii.
Działanie firm ESCO jest bardzo rozbudowane – cała współpraca odbywa się na zasadzie ściśle sformułowanych kontraktów wykonawczych, które zakładają zarówno wykaz prac niezbędnych do wdrożenia celem uzyskania efektu, jak również nakreślają gwarantowane efekty (uzyskanie oszczędności poprzez nowoczesne rozwiązanie).

Czytaj więcej o formule ESCO

Jak wygląda proces modernizacji na poszczególnych etapach?

I etap

Pierwszym etapem jest zwykle wykonanie rzetelnego audytu energetycznego. W ramach audytu dokonuje się inwentaryzacji dotychczasowych elementów instalacji oświetleniowej oraz analizy dokumentacji technicznej.

II etap

Drugim etapem jest wykonanie dokładnego projektu modernizacji wraz z określonymi terminami i kosztorysem.

III etap

Trzeci etap to jeden z kluczowych etapów – jest to pozyskanie środków na przeprowadzenie modernizacji. O ile w przypadku środków własnych etap ten można pominąć, w przypadku gdy staramy się o dofinansowanie rządowe lub ze środków prywatnych firm, etap ten może przysporzyć sporo problemów.
Z naszą pomocą przez ten etap przebrniecie Państwo bardzo szybko – w zasadzie, to nawet go nie zauważycie, gdyż jako firma ESCO, całość organizacji modernizacji bierzemy na siebie, w związku z czym Państwo nawet nie musicie sobie tym zaprzątać głowy.

IV etap

Czwarty etap to zwykle ogłoszenie przetargu i wyłonienie zwycięzcy. Ten etap w naszej firmie jest pomijany, ponieważ współpracujemy z firmą, która wykonuje dla nas modernizacje od lat. Jest to firma z tradycjami, a wieloletnie doświadczenie jej pracowników, daje nam gwarancję doskonale wykonanej pracy oraz zmodernizowanej linii oświetleniowej, która przetrwa lata.

V etap

Jednym z ostatnich etapów jest wykonanie modernizacji. Po przeprowadzeniu ustalonych w planie działań modernizacyjnych, pozostanie nam już jedynie określenie czy modernizacja przyniosła zamierzone efekty oraz wyciągnięcie wniosków z obserwacji.


Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : Start tag expected, '<' not found in /skylogic/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 173

Warning: simplexml_load_string(): Not Found <br /><a href="http://www.facebook.com/">Back to Facebook.</a> in /skylogic/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 173

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /skylogic/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 173

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /skylogic/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 174